Thời tiết Khánh Hòa

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 12/08/2020
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 13/08/2020
30°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
33°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
31°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
33°C
23°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
33°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
25°C
22°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
30°C
27°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
32°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
32°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
33°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
33°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
33°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 13/08/2020
35°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
35°C
29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 13/08/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 13/08/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 13/08/2020
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 13/08/2020
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
36°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
35°C
29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
35°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 13/08/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 13/08/2020
30°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
28°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
31°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
29°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
29°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
31°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/08/2020
30°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 14/08/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 15/08/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 16/08/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 17/08/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/08/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 19/08/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 20/08/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 21/08/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua