Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 19/09/2020
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : Lặng gió

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 20/09/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 21/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 22/09/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 23/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 24/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 25/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 26/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 27/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 28/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 29/09/2020
34°C
25°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua