Thời tiết Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 05/07/2020
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
27°C
Nhiều mây, có mưa to
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
28°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
28°C
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
37°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
36°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Chủ nhật 05/07/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
31°C
27°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
31°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
29°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
28°C
19°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
29°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
34°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 05/07/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 06/07/2020
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/07/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 08/07/2020
33°C
28°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/07/2020
33°C
29°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/07/2020
33°C
29°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/07/2020
33°C
29°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 12/07/2020
33°C
29°C
Có mây, không mưa
Thứ hai 13/07/2020
33°C
29°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua