Thời tiết Thái Nguyên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 28/01/2021
24°C
14°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
27°C
14°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
24°C
13°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
22°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
22°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
22°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
18°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
19°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
19°C
16°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
22°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
20°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
21°C
19°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 28/01/2021
22°C
20°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
23°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
23°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
23°C
19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
25°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
26°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
26°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
26°C
21°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
25°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
28°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
28°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
28°C
16°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
28°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
29°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
28°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
31°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
34°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 28/01/2021
32°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 28/01/2021
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 29/01/2021
21°C
16°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 30/01/2021
22°C
15°C
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 31/01/2021
22°C
17°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 01/02/2021
23°C
17°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 02/02/2021
24°C
16°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 03/02/2021
25°C
15°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 04/02/2021
22°C
16°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 05/02/2021
23°C
16°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua