Dự báo thời tiết - Đêm 22 và ngày 23/02/2020

 • Hà Nội

  Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 23-25 độ.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam có nơi trên 26 độ.

 • Đà Nẵng đến Bình Thuận

  Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-32 độ

 • Tây Nguyên

  Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
  Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

 • Nam Bộ

  Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
  Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24, có nơi trên 24 độ
  Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.