Thời tiết Vĩnh Phúc

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 17/05/2021
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 2 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 18/05/2021
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 18/05/2021
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 18/05/2021
36°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 18/05/2021
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
35°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
34°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
30°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
34°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
34°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
33°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
35°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
33°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
33°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
31°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
35°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
32°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
35°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
34°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
30°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
33°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
32°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
31°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
33°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
31°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
31°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
29°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
34°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
35°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 18/05/2021
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 18/05/2021
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 18/05/2021
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 18/05/2021
29°C
26°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh
Thứ ba 18/05/2021
28°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 19/05/2021
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 20/05/2021
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 21/05/2021
35°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 22/05/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 23/05/2021
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 24/05/2021
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ ba 25/05/2021
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Thứ tư 26/05/2021
35°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua