Weather Ca Mau

Current weather
Update : 7h 27/05/2020
 • Temperature
  : 30°C
 • Weather
  : Nhiều mây, không mưa
 • Humidity
  : 86
 • Wind
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
34°C
28°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Friday 29/05/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
31°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
34°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 01/06/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/06/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
34°C
27°C
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thursday 04/06/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Friday 05/06/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa

Temperature chart for the past 10 days