Weather Hoa Binh

Current weather
Update : 4h 27/05/2020
 • Temperature
  : 24°C
 • Weather
  : Có mưa rào và dông
 • Humidity
  : 96
 • Wind
  : Lặng gió

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
33°C
24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Friday 29/05/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Saturday 30/05/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 31/05/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 01/06/2020
38°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tuesday 02/06/2020
38°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Wednesday 03/06/2020
39°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thursday 04/06/2020
39°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Friday 05/06/2020
39°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Temperature chart for the past 10 days