Weather Binh Thuan

Current weather
Update : 4h 27/05/2020
 • Temperature
  : 28°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 85
 • Wind
  : Gió tây - tốc độ: 3 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
32°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 29/05/2020
31°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Saturday 30/05/2020
33°C
26°C
Ít mây không mưa
Sunday 31/05/2020
33°C
27°C
Ít mây không mưa
Monday 01/06/2020
31°C
26°C
Ít mây không mưa
Tuesday 02/06/2020
33°C
26°C
Ít mây không mưa
Wednesday 03/06/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/06/2020
29°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
29°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days