Weather Ha Noi

Current weather
Update : 22h 29/05/2020
 • Temperature
  : 29°C
 • Weather
  : Đêm có mây
 • Humidity
  : 81
 • Wind
  : Gió đông nam - tốc độ: 4 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
36°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
36°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Monday 01/06/2020
37°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Tuesday 02/06/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Wednesday 03/06/2020
35°C
28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thursday 04/06/2020
36°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng
Friday 05/06/2020
36°C
30°C
Ít mây, trời nắng nóng
Saturday 06/06/2020
36°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng
Sunday 07/06/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Monday 08/06/2020
35°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng

Temperature chart for the past 10 days