TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN, KHÁNH HÒA   Hiện nay, trên khu vực tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 03 giờ vừa qua (từ 24h/02/11-03h/03/11) tại một số nơi như sau: Đập Phú Xuân: 78,6mm, TT Sông Hinh (Phú Yên) 46,6mm, Tây Thuận (Bình Định) 43mm, Hòn Khói 41,2mm, Vạn Phú (Khánh Hòa) 41,0mm.
  Cảnh báo: Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.
Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện:
  Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:
- Phú Yên: Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh
 Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện:
- Bình Định: Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Phù Cát
- Phú Yên: Tuy Hòa, TX Sông Cầu
- Khánh Hòa: Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn Ninh 
 Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Tin phát lúc 03h15 ngày 03/11