www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 10/8 đến ngày 19/8/2022) Wed, 10 Aug 2022 08:41:09 GMT Dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 09/8 đến ngày 18/8/2022) Tue, 09 Aug 2022 15:22:00 GMT Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 03/06 đến ngày 12/06/2021) Thu, 03 Jun 2021 15:52:45 GMT