www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Wed, 10 Aug 2022 08:33:00 GMT