www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN LŨ TRÊN KÔN (BÌNH ĐỊNH) - TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN KHÁNH HÒA Thu, 08 Dec 2022 09:37:05 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN KHÁNH HÒA Wed, 07 Dec 2022 15:27:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN KHÁNH HÒA Mon, 05 Dec 2022 08:58:00 GMT Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới Mon, 17 Oct 2022 08:29:25 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Fri, 07 Oct 2022 00:00:00 GMT TIN LŨ TRÊN SÔNG CẢ (NGHỆ AN) Tue, 04 Oct 2022 09:27:30 GMT