www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG Ở KHU VỰC BẮC BỘ, THANH HÓA VÀ NGHỆ AN Wed, 10 Aug 2022 09:07:20 GMT