www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN CÁC TỈNH TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NINH THUẬN VÀ LÂM ĐỒNG Wed, 07 Dec 2022 14:29:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN KHÁNH HÒA Mon, 05 Dec 2022 14:26:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ PHÚ YÊN ĐẾN BÌNH THUẬN VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN Fri, 28 Oct 2022 02:07:00 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH TỪ HÀ TĨNH ĐẾN QUẢNG TRỊ Tue, 25 Oct 2022 05:40:19 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Fri, 14 Oct 2022 00:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Tue, 11 Oct 2022 00:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Sun, 09 Oct 2022 00:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA (Từ ngày 06 đến 10/10/2022) Thu, 06 Oct 2022 17:03:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Thu, 06 Oct 2022 12:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN Thu, 06 Oct 2022 00:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Wed, 20 Jul 2022 15:14:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Fri, 05 Nov 2021 15:27:00 GMT