www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 06/12 đến ngày 15/12/2023) Wed, 06 Dec 2023 15:30:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO XU THẾ THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY (Từ đêm 16 đến ngày 26/10) Sun, 16 Oct 2022 15:00:00 GMT BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA (TỪ THÁNG 11/2022 ĐẾN THÁNG 4/2023) Fri, 14 Oct 2022 17:02:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG CỬU LONG Wed, 05 Oct 2022 15:30:00 GMT Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 04/10 đến ngày 13/10/2022) Tue, 04 Oct 2022 14:50:10 GMT Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 22/08 đến ngày 31/08/2022) Mon, 22 Aug 2022 15:21:24 GMT