www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN CẢNH BÁO SÓNG BIỂN 24 GIỜ TỚI Wed, 10 Aug 2022 08:07:34 GMT Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 09/08 đến ngày 18/08/2022) Tue, 09 Aug 2022 15:26:26 GMT