www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày (từ 10/08 đến 19/08/2022) Wed, 10 Aug 2022 08:21:50 GMT Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày (từ 09/08 đến 18/08/2022) Tue, 09 Aug 2022 09:00:39 GMT Bản tin dự báo thủy triều 10 ngày (từ 10/07 đến 19/07/2022) Sun, 10 Jul 2022 09:13:55 GMT