Bản đồ thời tiết Thời tiết dự báo (giờ)
Animation
Bề mặt (Surface)Khí áp mực biển
Nhiệt độ không khí tại mực 2m
Gió tại mực 10m
Lượng mưa tích lũy 6h
850hPaĐộ cao địa thế vị, độ ẩm tương đối,gió
Độ cao địa thế vị, gió
700hPaĐộ cao địa thế vị, độ ẩm tương đối,gió
Độ cao địa thế vị, gió
500hPaĐộ cao địa thế vị, độ ẩm tương đối,gió
Khí áp mực biển, độ dày lớp 1000-500
Độ cao địa thế vị, gió
200hPaDivergence and Wind
Độ cao địa thế vị, gió
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Hà Nội
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Sơn La
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Thái Nguyên
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Phủ Liễn
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Vinh
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Nha Trang
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Pleiku
  • Đặc điểm khí hậu khu vực tại Tp Hồ Chí Minh