BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2022

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 4 ĐẾN THÁNG 9 NĂM 2022

1. Hiện tượng ENSO
Dự báo xu thế nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục trong pha lạnh và hiện tượng La Nina còn duy trì từ nay đến khoảng giữa năm 2022 với xác suất khoảng 65-70%, sau đó sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng nửa cuối năm 2022. Trong những năm xảy ra sự chuyển pha của ENSO như năm 2022, các hiện tượng thời tiết, khí hậu như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ… thường có những diễn biến trái quy luật.
2. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Bão, áp thấp nhiệt nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông sớm hơn so với TBNN, dự báo có khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ trên khu vực Biển Đông và 05-06 cơn có khả năng đi vào đến đất liền nước ta, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, đi vào đất liền khoảng từ 5-7 cơn). Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển trong các tháng mùa mưa bão năm 2022.
Trong các tháng chuyển mùa (từ tháng 4-5/2022) cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

3. Nhiệt độ và nắng nóng
Nhiệt độ trung bình trong các tháng 4/2022 trên cả nước phổ biến thấp hơn 0,5-1,00C so với TBNN cùng thời kỳ.
Từ tháng 5-8/2022 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 7-8/2022 ở khu vực Trung Trung Bộ trở vào phía Nam ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C.
Tháng 9/2022 nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với cùng thời kỳ.
Nắng nóng ti khu vc Bc B và Trung B có khả năng xuất hiện tương đương với TBNN, nhưng không gay gt và kéo dài.
4. Lượng mưa
- Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 4-9/2022, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ, riêng tháng 5 TLM có xu hướng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ khoảng 10-20%.
- Khu vực Trung Bộ:
Tại khu vực Bắc Trung Bộ, tháng 4-5/2022 TLM phổ biến cao hơn với TBNN cùng thời kì từ 10-20%; tháng 6-7/2022 TLM ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 8/2022 ở mức thấp hơn từ 5-15%, tháng 9 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
Tại khu vực Trung Trung Bộ, tháng 4-5/2022 TLM phổ biến cao hơn với TBNN cùng thời kì từ 15-30%, có nơi cao hơn; tháng 6-7/2022 TLM ở khu vực phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng tháng 8-9/2022 TLM có khả năng thiếu hụt từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.
Tại khu vực Nam Trung Bộ, tháng 4-5/2022 TLM phổ biến cao hơn với TBNN cùng thời kì từ 30-60%, có nơi cao hơn; tháng 6-7 và tháng 9/2022 TLM ở mức xấp xỉ TBNN; riêng tháng 8/2022 ở mức thấp hơn từ 5-15% cùng thời kỳ.
- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Trong tháng 4-5/2022 TLM phổ biến cao hơn với TBNN cùng thời kì từ 15-40%, có nơi cao hơn; tháng 6-9/2022 TLM ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa có khả năng đến sớm trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng nửa cuối tháng 4 sang nửa đầu tháng 5/2022.
5. Thủy văn
- Bắc Bộ:
Từ cuối tháng 3 đến 5/2022, tình hình nguồn nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 20-30% so với TBNN, đặc biệt xảy khu vực hạ lưu sông Lô sẽ thiếu khoảng 80-90% so với TBNN, trên lưu vực sông Đà có khả năng ở mức xấp xỉ và lớn hơn TBNN.
Từ tháng 6-9/2022, tình hình nguồn nước trên trên các sông Bắc Bộ có khả năng xấp xỉ ở mức TBNN. Tuy nhiên, khu vực thượng nguồn sông Thao vẫn có nguy cơ thiếu hụt từ 25-30%, hạ lưu sông Lô thiếu hụt từ 80-90%.
Trên các lưu vực sông khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện các đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động (BĐ)1-BĐ2. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xuất hiện sớm tại vùng núi khu vực Tây Bắc và Việt Bắc.
- Trung Bộ, Tây Nguyên:
Từ nửa cuối tháng 3 đến tháng 5/2022, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-65%, một số sông thấp hơn 65%; riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và khu vực Nam Tây Nguyên cao hơn TBNN cùng kỳ từ 20-30%.
Từ tháng 6 đến tháng 9/2022, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 02-03 đợt lũ; mực nước trên các sông khác ở Trung Bộ có dao động. Lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 35-60%, một số sông thấp hơn 60%.
Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước quan trắc thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Trong tháng 4, 5/2022, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, sau đó mở rộng ra các tỉnh khác ở Trung Bộ.
- Nam Bộ:
Từ nay đến hết tháng 5/2022, tại Đồng bằng sông Cửu Long khả năng xuất hiện thêm 02-03 đợt xâm nhập mặn tăng cao; các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung từ 17-22/3; các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn vào tháng 3,4 (từ 17-22/3, từ 29/3-3/4, từ 15-18/4).
Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Công, triều cường và còn nhiều biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng Đồng bằng Nam Bộ cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.
Từ tháng 6-9/2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức báo động BĐ1 và trên BĐ1, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,4-0,8m.
6. Hải văn
Từ cuối tháng 3/2022 đến tháng 9/2022 tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện 02 đợt triều cường vào các ngày 30/3-01/4/2022 và 28/4-01/5/2022.
Từ tháng 6/2022 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8-9/2022.
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2022./.

Chi tiết tin