BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2022

BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ NHẬN ĐỊNH XU THẾ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ THÁNG 5 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2022

1. Hiện tượng ENSO
Dự báo khả năng ENSO sẽ tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina đến các tháng đầu mùa hè với xác suất khoảng 50-60%, sau đó nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực Nino3.4) có khả năng tăng dần và chuyển sang trạng thái trung tính.
2. Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
Bão và ATNĐ từ tháng 5-7/2022, có khả năng thấp hơn TBNN, sau đó từ tháng 8-10/2022 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với TBNN.
Từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10-12 cơn bão và ATNĐ, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta khoảng từ 4-6 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với TBNN (TBNN khoảng từ 12-14 cơn, ảnh hưởng trực tiếp khoảng từ 5-7 cơn).
Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn TBNN, đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6-8. Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình. Từ khoảng tháng 10, tại khu vực Trung Bộ có xu hướng gia tăng lượng mưa.
Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
3. Nhiệt độ và nắng nóng
Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 5-7 và tháng 10/2022  nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 8-9/2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN.
Khu vực Trung Bộ: nhiệt độ từ tháng 5-6 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với so với TBNN, từ tháng 7-9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với TBNN.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 5-6/2022 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN, từ tháng 7-10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0,0-0,50C so với TBNN.
Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình, có cường độ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
4. Lượng mưa
Khu vực Bắc Bộ:
Từ tháng 5-9/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 5-25% so với TBNN riêng tháng 10/2022 tại khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng cao hơn từ 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
Khu vực Trung Bộ:
Từ tháng 5 đến tháng 7/2022 TLM phổ biến cao hơn 5-15% so với TBNN cùng thời kỳ. Vào tháng 8/2022, TLM phổ biến thấp hơn từ 5-20% so với TBNN. Vào tháng 9/2022, TLM xấp xỉ so với TBNN. Tháng 10/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 15-40% so với TBNN.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ:
Tháng 5/2022, TLM phổ biến cao hơn 10-20% so với TBNN, từ tháng 6-9/2022 TLM phổ biến thấp hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 10/2022 TLM phổ biến ở mức cao hơn 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
5. Thủy văn
Bắc Bộ:
Đỉnh lũ năm 2022 trên các sông ở Bắc Bộ phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2, phổ biến cao hơn năm 2021, riêng các sông suối nhỏ từ BĐ2-BĐ3. Các đợt lũ lớn phổ biến tập trung vào nửa cuối mùa lũ (tháng 8). Trong tháng 5 tổng lượng dòng chảy trên sông Đà đến các hồ chứa lớn xấp xỉ TBNN, dòng chảy đến các hồ Thác Bà, Tuyên Quang có khả năng lớn hơn so với TBNN khoảng 10-20%, trên sông Thao tại Yên Bái và trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN, riêng trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng hụt khoảng 40-50% so với TBNN. Trong các tháng mùa lũ chính vụ, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5-20% so với TBNN, thiếu hụt nhiều trên lưu vực sông Thao, hạ lưu sông Lô, riêng thượng lưu sông Gâm và sông Chảy ở mức xấp xỉ TBNN.
Trung Bộ, Tây Nguyên:
Trong tháng 5/2022, lưu lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực bắc Tây Nguyên ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ từ 10-40%, có sông thấp hơn 60%; riêng một số sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 20-40%. Trong tháng 5/2022, nguy cơ xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.
Từ tháng 6 đến tháng 10/2022, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện các đợt lũ. Đỉnh lũ tại hạ lưu các sông chính ở Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất
Nam Bộ:
Trong tháng 5/2022, xâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế giảm dần.
Từ tháng 6 đến tháng 10/2022, là thời kỳ mùa lũ trên sông Mê Công và đầu nguồn sông Cửu Long. Đỉnh lũ năm 2022, ở đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng ở mức BĐ1 và trên BĐ1, thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,3-0,5m.
6. Hải văn
Từ tháng 6/2022 do có khả năng gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi khu vực phía Nam sóng biển có thể đạt 2-3m gây biển động. Vùng ven biển  khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão trong tháng 8-10/2022.
Trong tháng 10/2022, tại khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện 02 đợt triều ở mức cao: Đợt 1 từ ngày 08-10/10, độ cao mực nước tại Vũng Tầu đạt 4,0m và đợt 2 từ ngày 26-31/10, độ cao mực nước tại Vũng Tầu đạt 4,1m.
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2022./.

Chi tiết tin