BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 4 đến tháng 9/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ tháng 4 đến tháng 9/2024)

Bản đồ dự báo tỷ chuẩn lượng mưa (%) tháng 5/2024

1. Dự báo khí tượng từ tháng 4-6/2024

- Hiện tượng ENSO: Dự báo El Niño sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2024 với xác suất 75-80%.
- Bão, ATNĐ: Từ tháng 4-6/2024, trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ.
- KKL, rét đậm, rét hại: Dự báo, KKL hoạt động yếu dần về cường độ, trong nửa cuối tháng 3/2024 rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn TBNN trong thời kỳ nửa cuối tháng 3/2024. Từ tháng 4 KKL hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại; mưa nhỏ mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.
- Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá: Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong các đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa (tháng 4 và tháng 5/2024).
- Nắng nóng: Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6/2024. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.
- Khô hạn: Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong thời kỳ tháng 4/2024. Ở khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ 4-6/2024.
- Mùa mưa tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn, thời kỳ từ tháng 6/2024 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Hiện tượng nắng nóng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như mọi hoạt động ngoài trời; đặc biệt sang tháng 5-6/2024 mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn. Ngoài ra, mưa lớn, dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động.
- Nhiệt độ trung bình: Từ tháng 4-5/2024, trên phạm vi toàn quốc NĐTB phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 1,0-2,00C, có nơi cao hơn. Tháng 6/2024 cao hơn từ 0,5-1,50C so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 4a, 5a, 6a).
- Tổng lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: TLM tháng 4-6/2024 phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Trung Bộ: Tháng 4/2024, các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế TLM phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 15-30mm; các tỉnh từ Đà Nẵng–Bình Thuận TLM thiếu hụt từ 20-40mm. Sang tháng 5/2024, TLM tại khu vực Trung Bộ thiếu hụt từ 10-30%. Tháng 6 TLM tại khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 4/2024 TLM thấp hơn từ 30-60mm so với TBNN. Tháng 5/2024, TLM thiếu hụt so với TBNN khoảng từ 15-30%. Tháng 6 TLM phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

2. Dự báo khí tượng từ tháng 7-9/2024

- Hiện tượng ENSO: Từ tháng 7-9/2024, dự báo ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 55-65%.
- Bão/ATNĐ: Dự báo từ tháng 7-9/2024, bão/ATNĐ có khả năng xuất hiện khoảng từ 4-6 cơn trên Biển Đông và khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền.
- Nắng nóng: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với TBNN trong tháng 7-8/2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ.
- Khô hạn: Khu vực Trung Bộ khả năng khô hạn duy trì trong tháng 7-8/2024.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Bão/ATNĐ và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông. Ngoài ra, mưa lớn, lốc, sét và hiện tượng nắng nóng gay gắt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Từ tháng 7-9/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng từ 0,5-1,00C.
- Xu thế lượng mưa:
+ Khu vực Bắc Bộ: Từ tháng 7-8/2024, TLM trên khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Tháng 9/2024 TLM phổ biến ở mức cao hơn 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Trung Bộ: Từ tháng 7-9/2024, TLM phổ biến xấp xỉ so với TBNN, riêng khu vực Nam Trung Bộ tháng 7/2024, TLM phổ biến cao hơn khoảng 15-30%.  Tháng 9/2024 ở các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế TLM phổ biến cao hơn khoảng 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
+ Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: TLM từ tháng 7-9/2024, phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.
 + Lưu vực sông Mê Công: Tháng 7-8/2024, khu vực phổ biến xấp xỉ so với TBNN; tháng 9/2024 phổ biến cao hơn từ 10-30% so với TBNN cùng thời kỳ.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Chi tiết tin