BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 01 đến 30 tháng 11 năm 2022)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 01 đến 30 tháng 11 năm 2022)

Dự báo xu thế khí hậu tháng 11/2022

- Xu thế nhiệt độ trung bình: Trong thời kỳ dự báo nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,50C, các khu vực khác  phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3a).
- Xu thế lượng mưa: TLM khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn so với TBNN từ 20-30%, khu vực vùng núi phía Bắc thấp hơn 30-50%; khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên cao hơn 5-10% so với TBNN cùng thời kỳ; khu vực Nam Bộ cao hơn 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3b).
- Cảnh báo: Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 01 hoặc 02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. KKL gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 11/2022.
3. Dự báo nhiệt độ, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 11/2022
Khu vực dự báo 10 ngày đầu 10 ngày giữa Những ngày cuối Cả tháng
Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm)
Sơn La (Tây Bắc) 19,5-20,5 5-10 19,0-20,0 5-10 17,5-18,5 5-10 19,0-20,0 15-30
Việt Trì (Việt Bắc) 22,5-23,5 10-20 22,0-23,0 5-15 20,5-21,5 5-10 22,0-23,0 20-40
Hải Phòng (Đông Bắc) 22,5-23,5 5-15 22,0-23,0 10-20 20,5-21,5 5-15 21,5-22,5 20-40
Hà Đông (Đồng Bằng Bắc Bộ) 23,0-24,0 10-20 22,0-23,0 10-20 20,5-21,5 5-15 21,5-22,5 25-50
Vinh (Bắc Trung Bộ) 22,5-23,5 20-40 22,0-23,0 30-60 20,5-21,5 20-50 21,5-22,5 70-150
Huế (Trung Trung Bộ) 22,5-23,5 60-120 22,5-23,5 180-250 22,0-23,0 150-250 22,5-23,5 400-600
Nha Trang (Nam Trung Bộ) 25,0-26,0 50-100 25,5-26,5 80-130 25,0-26,0 80-130 25,5-26,5 200-350
Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên) 22,5-23,5 20-50 22,5-23,5 20-50 22,0-23,0 20-40 22,5-23,5 60-140
Châu Đốc  (Nam Bộ) 26,5-27,5 30-60 26,5-27,5 40-70 26,5-27,5 30-50 26,5-27,5 100-180
 

Chi tiết tin