Thời tiết Cà Mau

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 59
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
29°C
25°C
 86°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 09/12/2022
31°C
24°C
 84°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 10/12/2022
30°C
24°C
 69°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 11/12/2022
28°C
24°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 12/12/2022
31°C
24°C
 31°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
31°C
24°C
 25°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 14/12/2022
31°C
23°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
32°C
22°C
 25°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
32°C
23°C
 25°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua