Thời tiết Đắc Lăk

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 6m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
27°C
21°C
 96°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/12/2022
27°C
20°C
 31°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 10/12/2022
27°C
19°C
 12°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
27°C
19°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
27°C
18°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
27°C
17°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
26°C
18°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
25°C
20°C
 45°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/12/2022
26°C
20°C
 45°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua