Thời tiết Đồng Nai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 11h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 0°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 74
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
33°C
24°C
 92°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/12/2022
33°C
23°C
 71°%
1m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 10/12/2022
31°C
23°C
 53°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
31°C
24°C
 18°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
31°C
23°C
 8°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
31°C
22°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
32°C
22°C
 16°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
32°C
24°C
 29°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/12/2022
32°C
24°C
 29°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua