Thời tiết Đồng Tháp

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 5°C
 • Độ ẩm
  : 42
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 23/04/2024
38°C
26°C
 °%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ tư 24/04/2024
38°C
26°C
 °%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ năm 25/04/2024
38°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ sáu 26/04/2024
38°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 27/04/2024
38°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Chủ nhật 28/04/2024
38°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ hai 29/04/2024
38°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ ba 30/04/2024
39°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 01/05/2024
39°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua