Thời tiết Hải Phòng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : Gió tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
33°C
26°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 07/10/2023
32°C
25°C
 86°%
2m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 08/10/2023
31°C
24°C
 12°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 09/10/2023
31°C
23°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 10/10/2023
32°C
24°C
 37°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 11/10/2023
31°C
24°C
 45°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 12/10/2023
32°C
23°C
 37°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 13/10/2023
31°C
23°C
 29°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 14/10/2023
31°C
23°C
 29°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua