Thời tiết Hòa Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 22/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 23/04/2024
32°C
25°C
 °%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
33°C
26°C
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ năm 25/04/2024
35°C
25°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 26/04/2024
37°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 27/04/2024
39°C
26°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Chủ nhật 28/04/2024
39°C
26°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ hai 29/04/2024
40°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ ba 30/04/2024
41°C
31°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Thứ tư 01/05/2024
41°C
31°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua