Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 14°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 13°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
19°C
13°C
 39°%
2m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 09/12/2022
17°C
12°C
 47°%
1m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
18°C
13°C
 65°%
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
16°C
13°C
 80°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 12/12/2022
17°C
13°C
 43°%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 13/12/2022
18°C
13°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
17°C
11°C
 14°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
16°C
9°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
19°C
11°C
 6°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua