Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
28°C
°C
77%
 86°%
1m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
27°C
22°C
 98°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
26°C
22°C
 100°%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
25°C
22°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 06/07/2022
26°C
22°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 07/07/2022
25°C
22°C
 96°%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 08/07/2022
24°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/07/2022
26°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 10/07/2022
25°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 11/07/2022
25°C
21°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua