Thời tiết Lâm Đồng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
28°C
17°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 07/10/2023
28°C
18°C
 100°%
2m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 08/10/2023
29°C
16°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 09/10/2023
28°C
16°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 10/10/2023
26°C
17°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 11/10/2023
28°C
17°C
 100°%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 12/10/2023
27°C
16°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 13/10/2023
25°C
16°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ bảy 14/10/2023
25°C
16°C
 98°%
Nhiều mây, có mưa vừa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua