Thời tiết Lạng Sơn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 14/07/2024
33°C
25°C
71%
 °%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ hai 15/07/2024
33°C
24°C
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 16/07/2024
31°C
23°C
 °%
2m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 17/07/2024
33°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 18/07/2024
31°C
24°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 19/07/2024
32°C
24°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 20/07/2024
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 21/07/2024
34°C
25°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 22/07/2024
34°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 23/07/2024
34°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua