Thời tiết Lạng Sơn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 13°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 16°C
 • Độ ẩm
  : 65
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 14°C
 • Độ ẩm
  : 89
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
18°C
15°C
 90°%
3m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
18°C
14°C
 78°%
3m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
17°C
13°C
 78°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
17°C
13°C
 55°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
17°C
13°C
 16°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
18°C
12°C
 22°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
17°C
12°C
 18°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
17°C
11°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
18°C
12°C
 29°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua