Thời tiết Nam Định

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
34°C
°C
67%
 80°%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
31°C
27°C
 92°%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 04/07/2022
32°C
27°C
 86°%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 05/07/2022
33°C
27°C
 76°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 06/07/2022
33°C
28°C
 69°%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 07/07/2022
33°C
28°C
 82°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
34°C
28°C
 88°%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 09/07/2022
34°C
28°C
 82°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 10/07/2022
34°C
28°C
 90°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 11/07/2022
34°C
28°C
 90°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua