Thời tiết Ninh Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 28.8°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 07/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 08/12/2022
30°C
24°C
 100°%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/12/2022
30°C
24°C
 88°%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
31°C
24°C
 47°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
31°C
24°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
31°C
24°C
 10°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
31°C
24°C
 24°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
31°C
24°C
 39°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/12/2022
30°C
24°C
 57°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/12/2022
30°C
24°C
 57°%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua