Thời tiết Quảng Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 85
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 79
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
31°C
°C
63%
 67°%
3m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 03/07/2022
33°C
27°C
 49°%
6m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 04/07/2022
35°C
28°C
 22°%
4m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 05/07/2022
35°C
28°C
 12°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 06/07/2022
36°C
29°C
 33°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 07/07/2022
35°C
29°C
 43°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 08/07/2022
36°C
29°C
 43°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 09/07/2022
36°C
29°C
 57°%
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 10/07/2022
36°C
29°C
 71°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 11/07/2022
36°C
29°C
 71°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua