Thời tiết Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Gió bắc tây bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
33°C
26°C
 96°%
4m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 07/10/2023
33°C
26°C
 61°%
3m/s
Có mây, không mưa
Chủ nhật 08/10/2023
32°C
24°C
 4°%
Có mây, không mưa
Thứ hai 09/10/2023
32°C
23°C
 6°%
Có mây, không mưa
Thứ ba 10/10/2023
33°C
24°C
 33°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 11/10/2023
32°C
24°C
 29°%
Có mây, không mưa
Thứ năm 12/10/2023
32°C
23°C
 27°%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 13/10/2023
32°C
24°C
 27°%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 14/10/2023
32°C
24°C
 27°%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua