Thời tiết Sơn La

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 14/07/2024
33°C
23°C
68%
 °%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ hai 15/07/2024
32°C
23°C
 °%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 16/07/2024
32°C
23°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 17/07/2024
33°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 18/07/2024
31°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 19/07/2024
33°C
22°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 20/07/2024
33°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 21/07/2024
34°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 22/07/2024
34°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 23/07/2024
34°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua