Thời tiết Tây Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 23/02/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 24/02/2024
33°C
25°C
46%
 8°%
2m/s
Có mây, ngày không mưa
Chủ nhật 25/02/2024
34°C
25°C
 6°%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 26/02/2024
34°C
25°C
 12°%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 27/02/2024
33°C
26°C
 69°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 28/02/2024
35°C
24°C
 14°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 29/02/2024
35°C
24°C
 6°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 01/03/2024
35°C
25°C
 10°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 02/03/2024
36°C
25°C
 8°%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 03/03/2024
35°C
25°C
 10°%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 04/03/2024
35°C
25°C
 10°%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua