Thời tiết Tây Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 13/06/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua