Thời tiết Thái Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 66
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 13/07/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 14/07/2024
34°C
27°C
67%
 °%
4m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ hai 15/07/2024
33°C
25°C
 °%
5m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ ba 16/07/2024
32°C
25°C
 °%
5m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 17/07/2024
33°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 18/07/2024
31°C
24°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 19/07/2024
33°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 20/07/2024
34°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 21/07/2024
35°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 22/07/2024
35°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 23/07/2024
35°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua