TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

TIN DỰ BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN VÀ MƯA DÔNG TRÊN BIỂN

1. Hiện trạng đã qua
Ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6.
2. Dự báo diễn biến trong 24h tới

Thời điểm dự báo Vùng biển ảnh hưởng Gió mạnh Độ cao sóng
Cấp gió
(cấp Bô-pho)
Hướng Độ cao (mét) Hướng
Đêm 31/5 và ngày 01/06 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Tây Nam 2,0-3,5 Tây Nam

Ngoài ra, đêm 31/5 và ngày 01/06, ở khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
3. Cảnh báo: đêm 01/6 và ngày 02/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, độ cao sóng từ 2,0-3,5m, biển động.
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.
5. Dự báo tác động
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 04h00 ngày 01/6.
Tin phát lúc: 16h00