Thời tiết Trà Vinh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió tây - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 01/07/2022
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 02/07/2022
33°C
°C
72%
 100°%
4m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Chủ nhật 03/07/2022
33°C
25°C
 94°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 04/07/2022
34°C
25°C
 100°%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 05/07/2022
34°C
24°C
 100°%
Có mây, không mưa
Thứ tư 06/07/2022
34°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 07/07/2022
34°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 08/07/2022
33°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 09/07/2022
32°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 10/07/2022
33°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 11/07/2022
33°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua