Thời tiết Trà Vinh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 06/10/2023
32°C
25°C
 100°%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 07/10/2023
32°C
24°C
 98°%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 08/10/2023
32°C
25°C
 96°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 09/10/2023
32°C
24°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 10/10/2023
30°C
24°C
 100°%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 11/10/2023
31°C
25°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 12/10/2023
30°C
24°C
 98°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 13/10/2023
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 14/10/2023
30°C
25°C
 100°%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua