www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG Sat, 20 Jul 2024 02:03:00 GMT TIN ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG Fri, 19 Jul 2024 14:01:00 GMT