www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tue, 05 Jul 2022 10:19:22 GMT TIN MƯA DÔNG VÀ CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ GIÓ GIẬT MẠNH Ở BẮC BỘ Tue, 05 Jul 2022 09:00:00 GMT CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Tue, 05 Jul 2022 03:25:00 GMT CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI Mon, 04 Jul 2022 16:09:00 GMT