www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN DỰ BÁO HẠN HÁN VÀ SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO HẠN HÁN TRÊN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ, NAM TRUNG BỘ Wed, 10 Jul 2024 15:06:09 GMT TIN DỰ BÁO HẠN HÁN VÀ SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO HẠN HÁN TRÊN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ, NAM TRUNG BỘ Sun, 30 Jun 2024 12:49:05 GMT TIN DỰ BÁO HẠN HÁN VÀ SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO HẠN HÁN TRÊN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ, NAM TRUNG BỘ Mon, 10 Jun 2024 14:26:31 GMT TIN DỰ BÁO HẠN HÁN VÀ SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO HẠN HÁN TRÊN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ, NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN Fri, 31 May 2024 15:31:20 GMT TIN DỰ BÁO HẠN HÁN VÀ SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO HẠN HÁN TRÊN KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ, NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN Mon, 20 May 2024 14:45:17 GMT