www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, LÀO CAI Tue, 05 Jul 2022 10:24:38 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH LAI CHÂU, TUYÊN QUANG, CAO BẰNG Tue, 05 Jul 2022 06:35:43 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH HÀ GIANG VÀ TUYÊN QUANG Tue, 05 Jul 2022 04:06:35 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI CÁC TỈNH SƠN LA, BẮC KẠN, CAO BẰNG, LẠNG SƠN VÀ PHÚ THỌ Mon, 04 Jul 2022 18:33:44 GMT TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ TẠI LAI CHÂU, HÀ GIANG VÀ TUYÊN QUANG Mon, 04 Jul 2022 10:59:00 GMT TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT VÀ NGẬP ÚNG CỤC BỘ KHU VỰC BẮC BỘ Wed, 01 Jun 2022 20:54:33 GMT BẢN TIN DỰ BÁO HẠN VỪA CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ Fri, 05 Nov 2021 15:27:00 GMT