www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới Fri, 01 Mar 2024 08:51:16 GMT Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới Mon, 26 Feb 2024 08:25:00 GMT