www.khituongvietnam.gov.vn http://khituongvietnam.gov.vn/ dự báo thời tiết biển,đất liền,24h,48h,72h, sản phẩm mô hình, ảnh radar, ảnh vệ tinh, GSM,ETA,HRM,GFS,GEM,bản tin thủy văn, hạn ngắn,hạn vừa,hạn dài,thông báo lũ. Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 01/03 đến ngày 10/03/2024) Fri, 01 Mar 2024 15:23:00 GMT Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 26/02 đến ngày 06/03/2024) Mon, 26 Feb 2024 08:20:00 GMT