Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 14/01 đến ngày 23/01/2022)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 14/01 đến ngày 23/01/2022)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 14/01/2022 đến 16/01/2022
                             

Vùng biển Ngày 14/01 Ngày 15/01 Ngày 16/01
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 – 0,5 Nhiều hướng 0,2 – 0,5 Nam đến   Tây Nam 0,2 – 0,4 Nam đến   Tây Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,3 – 0,6 Nhiều hướng 0,2 – 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,2 – 0,5 Tây đến Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,4– 0,8 Tây đến Tây Nam 0,4– 0,8 Tây đến Tây Nam 0,4– 0,8 Tây đến Tây Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 – 1,0 Nam đến   Tây Nam 0,5 – 1,0 Nam đến   Tây Nam 0,5 – 1,0 Nam đến   Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 – 0,4 Nhiều hướng 0,2 – 0,4 Tây đến Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây đến Tây Bắc
Vịnh
Thái Lan
0,2 – 0,4 Nhiều hướng 0,2 – 0,4 Tây đến Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây đến Tây Bắc
Bắc
Biển Đông
0,5 – 0,8 Tây đến Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,5 – 0,9 Tây đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Nhiều hướng 0,5 – 0,9 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,5 – 0,9 Nhiều hướng 0,5 – 0,9 Tây đến Tây Bắc 0,5 – 0,8 Tây đến Tây Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây đến Tây Bắc 0,5 – 0,8 Tây đến Tây Bắc 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 17/01/2022 đến 23/01/2022
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,5 – 1,1 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 1,0 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,8 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 – 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,5 – 0,8 m/s

                                                                                                       
           Tin phát lúc: 09h30 ngày 14/01/2022