Thời tiết Vũng Tàu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 1h 26/11/2020
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ sáu 27/11/2020
26°C
15°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
15°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
21°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
20°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
22°C
16°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
22°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
21°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
21°C
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
22°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
29°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
29°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
30°C
26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
29°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
18°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
26°C
22°C
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
27°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
34°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 27/11/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 27/11/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 28/11/2020
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 29/11/2020
28°C
25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ hai 30/11/2020
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 01/12/2020
28°C
24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 02/12/2020
30°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 03/12/2020
29°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 04/12/2020
30°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 05/12/2020
30°C
25°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua