Weather Bac Lieu

Current weather
Update : 1h 27/05/2020
 • Temperature
  : 29°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 84
 • Wind
  : Gió tây tây nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Thursday 28/05/2020
34°C
27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Friday 29/05/2020
34°C
26°C
Có mây, không mưa
Saturday 30/05/2020
32°C
27°C
Có mây, không mưa
Sunday 31/05/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Monday 01/06/2020
34°C
27°C
Có mây, không mưa
Tuesday 02/06/2020
34°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Wednesday 03/06/2020
33°C
27°C
Có mây, không mưa
Thursday 04/06/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Friday 05/06/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông

Temperature chart for the past 10 days