Weather Quang Binh

Current weather
Update : 22h 29/05/2020
 • Temperature
  : 28°C
 • Weather
  : Đêm nhiều mây
 • Humidity
  : 89
 • Wind
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 1 m/s

Forecast for next 10 days

Saturday 30/05/2020
34°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sunday 31/05/2020
35°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Monday 01/06/2020
36°C
25°C
Ít mây, trời nắng nóng
Tuesday 02/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Wednesday 03/06/2020
36°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng
Thursday 04/06/2020
37°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Friday 05/06/2020
37°C
27°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Saturday 06/06/2020
38°C
28°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Sunday 07/06/2020
38°C
29°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Monday 08/06/2020
39°C
26°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Temperature chart for the past 10 days